دیدگاه هیئت مدیره

سرلوحه کسب و کار ما ،بسیج برای تامین رضایت مشتری می باشد،و با این دیدگاه بایستی برای شرکت اعتبار و نام آوری ببارآوریم. ما شدیداً طرفدار تحول پذیری و پویایی در کار هستیم و به آگاهیهای گسترده ای که در باره فراورده‌های خود و کاربرد آنها داریم ،افتخار می کنیم. ما پیروزی خود را با معیار پیروزی مشتریانمان می‌سنجیم. ما در گسترش ،بکاربستن اندیشه های نو و راهبردهای تازه سرمایه گذاریهای قابل توجهی انجام خواهیم داد. ما باید آنچنان توانمند باشیم که بتوانیم ریشه هر مشکل مدیریتی و اجرایی در قلمرو سیستمهای ذخیره‌سازی و جابجایی مواد و کالا و سیستمهای سازه ای را شناسایی و برطرف کنیم و به مشتری که تنها نسبت به نشانه‌هایی از مشکل خود آگاهی دارد براحتی کمک کنیم‌. در زمینه فعالیت و خدمات شرکت ،ما می خواهیم به عنوان شرکتی پیشرو و بنگاه اقتصادی مطلوب که بتواند با اتکای رشته و توسعه یابد،در صنعت ملی مطرح باشیم. .ما به توانایی‌ها و ابتکار تمامی مدیران و کارکنان خود اهمیت می‌دهیم و دیدگاه خود را در شعار “تفکر عبادت است” به آنها القا می‌کنیم . از اینرو همه نیروها و بخصوص از نیروهای فروش ،پشتیبانی ،خدمات نصب و خدمات مشتری می خواهیم تا با این شعار زندگی کنند و به ویژه در روابط خود با مشتریان آنرا به کار بندند. بدترین شکست و بزرگترین زیان برای ما از دست دادن پول نیست ،بلکه از دست دادن توآم مشتری و پول بزرگترین زیان برای ما محسوب می شود.برای نگهداری پیروزمندانه مشتریان ،ما نیاز به اطلاعات مشخص،وسیع و هماهنگ شده از فرد فرد آنان و توان قابلیت خود برای تطبیق فراورده‌هایمان با نیازهای مشتریانمان داریم . باید این مهم از طریق توسعه دانش فنی و بکارگیری نظام اطلاع رسانی و داده پردازی شرکت و انعطاف‌پذیری در فرایندهای تولیدی آسان و انجام‌پذیر شود . را باردیگر محقق ساز