خط مشی سیستم مدیریت

به یاری خداوند بزرگ، شرکت آفاق تجهیزات آزمایش در راستای ماموریت خود با حفظ کرامت انسانی و تکیه بر دانش و تلاش کارکنان ، مشتری محوری را سرلوحه تفکر و تعهد خود قرار داده است .
ارتقا سطح رضایت و وفاداری مشتری
ارتقا سودآوری و ارزش آفرینی برای سهامداران
افزایش بهره‌وری شبکه خدماتی در کل کشور
سرآمدی فرآیندهای کلیدی (تامین، فروش و خدمات پس از فروش)
ارتقا قابلیتهای سازمانی، منابع انسانی، اطلاعاتی و مدیریتی
بی شک انجام این منظور جز با اعتقاد به اصل اتحاد صادقانه و تعهد به رعایت اصول و الزامات سیستم مدیریت کیفیت میسر نخواهد بود.
اینجانب ضمن اعلام تعهد کامل به مفاد این خط مشی، از کلیه همکاران شرکت انتظار دارم با درک کامل این خط .مشی، مشارکت خود را به صورت مستمر در تحقق اهداف سازمانی به کار گیرند.